Modlitwa Panno wierna

przez | 5 listopada, 2022

Modlitwa Panno wierna

Matko Boga,

Matko Chrystusa,

Matko Kościoła,

Spójrz na nas łaskawie

Virgo fidelis, Panno Wierna,

módl się za nami!

Naucz nas jak Ty wierzyłaś!

Spraw, by nasza wiara

w Boga, w Chrystusa, w Kościół,

była zawsze czysta,

jasna, odważna, mocna, wielkoduszna

Mater amabilis, Matko godna miłości!

Mater pulchrae dilectionis,

módl się za nami!

Naucz nas miłować Boga i naszych braci,

jak Ty ich umiłowałaś,

spraw, by nasza miłość bliźniego

była zawsze cierpliwa, łaskawa, pełna szacunku.

Causa nostrae laetitiae,

Przyczyno naszej radości,

módl się za nami!

Naucz nas w wierze korzystać,

z paradoksu chrześcijańskiej radości,

która rodzi się i rozkwita z bólu, z wyrzeczenia,

ze zjednoczenia z Twoim Synem ukrzyżowanym.

Spraw niech nasza radość będzie zawsze autentyczna i piękna,

by móc się nią dzielić ze wszystkimi!

Amen!