Modlitwa o życie wieczne

Modlitwa o życie wieczne

Nieskończony w dobroci i wszechmocności Boże, którego miłosierdzia skarb jest nieprzebrany, majestatowi Twemu za dary nam dane, których nie jesteśmy godni przy naszych grzechach, dzięki czynimy.

Postawiłeś przed oczy nasze wybranego bł. Stanisława Kazimierczyka, sługę Twego, jako zwierciadło cnót i doskonałości, dajże nam grzesznym, ażebyśmy dostateczny przykład

na duszy i na sercu z niego wyrazili, aby patrząc na jego uczynki, za ich przykładem idąc,

drogą tą, którą on postępował do błogosławieństwa wiecznego, za nim trafili i z ciemności grzechów na światło prawdy za jego przyczyną wyszli. Dałeś nam tego pobożnego kapłana za potężną podporę,

nam, którzy nie ufając własnym siłom, za jego wstawiennictwem, osiągnęli to, o co prosimy. Prosimy miłosiernej łaski Twojej,

Stwórco najwyższy, Boże zastępów, dajże za przyczyną jego i pokorną jego modlitwą do Ciebie, abyśmy miłego pokoju, zdrowia, łaski i pomyślności od Ciebie zażywali,

a po śmierci abyśmy żywot wieczny za doczesny otrzymali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o życie wieczne

Błogosławiony Stanisławie Kazimierczyku,

gorący ran Jezusowych i krzyża miłośniku, wierny sługo Boży, spraw to u Boga,

prosimy Cię, abyśmy za twoją przyczyną, ranami Jezusa odkupieni,

widzeniem Boga na wieki z tobą

weselić się mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.