Modlitwa o miłość bliźniego

Modlitwa o miłość bliźniego

Bł. Bronisławo, która widziałaś w bliźnich

ukochane dzieci Ojca niebieskiego i dlatego

życzyłaś im i czyniłaś dobrze przez życie, pocieszając smutnych,

ratując nieszczęśliwych, wyproś

nam łaskę do zrozumienia tego wielkiego przykazania miłości i

spełnianie go w życiu naszym. Amen.