Modlitwa podczas nieustannej Nowenny

Modlitwa podczas nieustannej Nowenny

Bł. Bronisławo, która tak skutecznie broniłaś lud polski od zarazy i chorób wszelakich, obroń i teraz modlitwami

swymi u tronu Wszechmogącego Boga naród nasz i cały Kościół przed zalewem bezbożności!

Wyjednaj nawrócenie wszystkim nieprzyjaciołom Boga, by nie triumfowali ani na chwilę, ale zawstydzeni za winy swoje,

ukorzyli się przed Jego wielkością i oddali Mu należną cześć i uwielbienie.

Uproś też obfite łaski Boże Kościołowi Świętemu, naszej ojczyźnie, diecezji i tym wszystkim, którzy

w potrzebach swych udają się do Ciebie lub w jakikolwiek sposób starają się przyspieszyć chwilę Twej kanonizacji.

Wsław, o Panie, bł. Bronisławę obfitością łask i cudów Twej potęgi, abyśmy rychło opowiadali

miłosierdzie Twoje, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.