Modlitwa ojca za dzieci

przez | 19 kwietnia, 2022

Modlitwa ojca za dzieci

O Boże, Stworzycielu i Ojcze mych dzieci!

Tyś mi je powierzył, ażebym je

na chwałę Twoją i na ich zbawienie wychował.

Tobie je dziś ofiaruję i Twemu

dobrotliwemu Sercu ojcowskiemu polecam.

Daj im, o Panie, błogosławieństwo swoje,

aby im się dobrze powodziło.

Zachowaj je we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i spraw,

aby żyły w niewinności i bogobojności.

Mnie zaś nie pozwól zapomnieć,

że po mojej śmierci ciężki rachunek

za ich wychowanie zdać będę musiał.

Nie dozwól, by choć jedno z nich z mojej winy zginąć miało,

ale dopomóż mi, abym obowiązki

moje tak sumiennie wypełniał,

i żebym kiedyś z Synem Twoim mógł rzec:

Ojcze, tych, któreś mi dał, strzegłem,

i żaden z nich nie zginął. Amen