Litania do błogosławionego Jerzego Matulewicza

przez | 19 kwietnia, 2022

Litania do błogosławionego Jerzego Matulewicza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami.
Błogosławiony arcybiskupie Jerzy,
Głęboko oddany Maryi Niepokalanej,

Zawsze posłuszny Duchowi Świętemu,
Wierny Synu Kościoła,
Dobry i mądry pasterzu,

Krzewicielu odnowy duchowej,
Odnowicielu i założycielu wspólnot zakonnych,
Opiekunie powołań zakonnych,
Patronie księży i biskupów,

Przyjacielu i natchnienie robotników,
Nauczycielu i mistrzu młodzieży,
Mężu silnej wiary,
Wzorze ciężkiej pracy i pobożności,

Miłośniku pokory i łagodności,
Kwiecie cierpliwości i opanowania,
Przekazicielu duchowej radości i pokoju,
Zakonniku zgody z sercem Boga,

Pokój czyniący między ludźmi i narodami,
Niezmordowany nauczycielu Ewangelii Chrystusa,
Dbający o publiczne sumienie,

Wzorze łaskawości dla wrogów,
Pełen miłości poszukiwaczu zagubionych dusz,
Ojcze i obrońco sierot,

Pocieszycielu chorych i ubogich,
Wzorze świętości naszych czasów,
Światło przewodnie dla odrodzenia naszego narodu, Orędowniku przed Bogiem za dziećmi Litwy i Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami błogosławiony Jerzy
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który w sercu błogosławionego Jerzego biskupa rozpaliłeś płomień miłości do Chrystusa i Kościoła, spraw prosimy,

abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem usilnie naśladowali Twojego Syna i umacniali Jego Mistyczne Ciało. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.