Modlitwa Ojcze Nasz Jana Pawła II

przez | 16 grudnia, 2021
modlitwa

modlitwa

Modlitwa Ojcze Nasz Jana Pawła II

Święty Ojcze, Przyjacielu wszelkiego stworzenia,
odwiecznie nas ukochałeś i o nas myślałeś w swoim Słowie.
Zechciałeś, abyśmy rozpoznali Twoje oblicze w obliczu
Pierworodnego zrodzonego z Maryi.
W Nim, pozbawionym wszystkiego, podobnym do nas,
z wyjątkiem grzechu, dałeś wyraz
naszym słabościom; w Nim Twoje miłosierdzie się
rozeszło z pokolenia na pokolenie, po wszystkie czasy.
Ojcze Święty, wejrzyj na swój naród,
który po tym, jak obchodził
pamiątkę męki i śmierci swojego Pana, przemierza
na modlitwie, w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie, drogę Krzyża.
Łączymy się z głosem bólu
Twojego Syna, którego echo przechodzi w krzyk, dochodzący
z niezliczonych krzyży
mężczyzn i kobiet każdego czasu.
Pozostajemy w łączności z Twoją ofiarą miłości, podczas
gdy ta zmierza do wypełnienia Twojej męki.
Niech w tej dramatycznej chwili,
cierpienia i śmierci, nie ustanie
nigdy nasz ufny dialog z Tobą; nas, dzieci, w Duchu Twojego Syna.
Który żyje i króluje na
wieki wieków.
Amen.