Modlitwa do Archaniołów

przez | 16 grudnia, 2021
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do Archaniołów

Święty Michale Archaniele, – bądź przy nas ze

swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas!

Święty Rafale Archaniele, – bądź przy nas

ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas!

Święty Gabrielu Archaniele, – bądź przy

nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas!

Modlitwa do Archaniołów

O najszczęśliwsi Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, dowódcy wojsk Niebieskich, wyproście nam światło

Ducha Świętego, wprowadźcie nas w tajemnice Boskie i dajcie nam siłę do walki przeciwko naszemu wspólnemu nieprzyjacielowi. Amen.

Wielcy święci bracia, współsłudzy przed Bogiem!

Brońcie nas przed nami samymi, przed naszym tchórzostwem i letniością, naszym egoizmem i chciwością,

przed naszą zazdrością i nieufnością, przed naszą żądzą sytości, dobrobytu i uznania.

Wyzwólcie nas z więzów grzechu i od tego lgnienia do spraw doczesnych.

Zdejmijcie nam z oczu opaskę, którą

założyliśmy sobie sami, by nie widzieć otaczającej nas nędzy i

tylko na siebie spoglądali i nad sobą się rozczulali.

Wbijcie w serca nasze kolec

świętego niepokoju za Bogiem, byśmy nie przestali szukać Boga w tęsknocie, żalu i miłości.

Szukajcie w nas Krwi Pana

naszego, która za nas była wylana.

Szukajcie w nas łez Waszej Królowej, które za Was wylała.

Szukajcie w nas litości godnego, wybledniałego, zniekształconego oblicza Bożego, na którego obraz Bóg

nas ukształtował w swej Miłości. Dopomóżcie nam Boga poznać i adorować, kochać i Jemu służyć.

Pomóżcie nam w walce z mocami ciemności, które nas tajemniczo otaczają i dręczą.

Pomóżcie nam, by nikt z nas nie

zginął i byśmy w wiecznej szczęśliwości zjednoczeni byli wychwalaniem Boga.

Amen.