Modlitwa po spowiedzi

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa po spowiedzi

Panie i Boże mój, dziękuję Ci za to, żeś mnie stworzył, żeś mnie powołał do wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Zbawiciela naszego.

Ty udzielasz nam Ducha Świętego, abyśmy się stali Twoimi dziećmi i dziedzicami. Ty nie opuszczasz grzesznika, lecz szukasz go z ojcowską miłością.

Ty stale odnawiasz nas przez Sakrament Przebaczenia i Pojednania, abyśmy coraz doskonalej upodabniali się do Twojego Syna. Dziękuję Ci za cudowne dzieło Twego Miłosierdzia i wielbię Cię wraz z całym Kościołem za nasze zbawienie.

Tobie niech będzie chwała przez Chrystusa w Duchu Świętym teraz i na wieki. Amen.

Modlitwa po spowiedzi

Wszechmogący miłosierny Boże, proszę Cię pokornie w imię Syna Twego, Jezusa Chrystusa, daj mi wytrwałość w dobrem aż do śmierci.

Wspieraj mnie i nie pozwól mi oddalać się od Ciebie.

Amen.

Modlitwa po spowiedzi

Niech Ci będzie chwała i dziękczynienie, Boże w Trójcy Jedyny, żeś mi z nieskończonego miłosierdzia Twego przez rozgrzeszenie kapłańskie odpuścił moje grzechy.

Dzięki Ci, Ojcze niebieski, żeś mnie nędznego grzesznika przyjął na powrót, jako swoje dziecko.

Dzięki Ci, Jezu Zbawicielu mój, żeś krwią obmył mą duszę i przywrócił jej życie nadprzyrodzone.

Dzięki Ci, Duchu Święty, żeś mi dał łaskę prawdziwego żalu i żeś przez ten Sakrament odbudował w duszy mej świątynię Bożą.

0 jakże wielkie jest moje szczęście!

Pragnę przez całą wieczność wysławiać dobroć Twoją, Boże, a tymczasem na ziemi zmienić zupełnie moje życie i oddać Ci serce moje, boś Ty, Panie, godzien całej mojej miłości.

Przyjmij łaskawie te modlitwy i uczynki pokutne, które mi sługa Twój naznaczył; przyjmij też wszystkie moje prace, ofiary i przykrości życia.

Niech to wszystko posłuży mi na zgładzenie kar doczesnych, a co jeszcze nie dostaje mojej pokucie, niech to uzupełniają zasługi męki Twojej, Zbawicielu najmiłościwszy.

Udziel mi, Panie, łaski wytrwania w moich postanowieniach.

Amen.

Modlitwa po spowiedzi

Panie Jezu! Tyś zapłacił za mnie swoją Krwią i męką samotnego konania. Tyś wziął za mnie ból odtrącenia od Boga i ludzi, gdy zawisłeś pomiędzy niebem a ziemią jako znak wiecznego pojednania.

Tyś dobrowolnie cierpiał za me grzechy, bo tak mnie ukochałeś.

Dziękuję Ci za Twoją mękę i za bezgraniczną miłość. Nie dopuść mi już więcej oddalić się od Ciebie. Za cenę własnego życia kupiłeś mnie na zawsze. Twoim jestem i Twoim być pragnę.

Jeśli znów przez złość lub głupotę zacznę od Ciebie odchodzić, sprowadź mnie na powrót, przymuś wyrzutami sumienia do cofnięcia się ze złej drogi. Nie daj mi zaznać spokoju póki do Ciebie nie wrócę !

Modlitwa po spowiedzi

Panie i Boże mój, dziękuję Ci za to, żeś mnie stworzył, żeś mnie powołał do wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Zbawiciela naszego. Ty udzielasz nam Ducha Świętego, abyśmy się stali Twoimi dziećmi i dziedzicami.

Ty nie opuszczasz grzesznika, lecz szukasz go z ojcowską miłością. Ty stale odnawiasz nas przez Sakrament Przebaczenia i Pojednania, abyśmy coraz doskonalej upodabniali się do Twojego Syna.

Dziękuję Ci za cudowne dzieło Twego Miłosierdzia i wielbię Cię wraz z całym Kościołem za nasze zbawienie. Tobie niech będzie chwała przez Chrystusa w Duchu Świętym teraz i na wieki. Amen.

Modlitwa po spowiedzi

Boże miłosierny, któryś mnie niegodnemu grzesznikowi zdjął brzemię przewin z duszy i rzucił je do morza swego przebaczenia, składam Ci dzięki najserdeczniejsze! Przyjąłeś marnotrawnego syna znowu do łaski, przywróciłeś mi pokój prawdziwy, którego mi świat dać nie może, uwolniłeś mnie od kary wiecznej i otworzyłeś mi niebo. Niech Ci będzie uwielbienie, chwała i dziękczynienie za Twoją dobroć i litość. Pobłogosław moje postanowienia, wzmacniaj moją wolę, bym wytrwał w dobrym aż do końca. Jako zadośćuczynienie za me grzechy chcę znosić chętnie i cierpliwie wszystkie trudy i krzyże. Najświętsza Bogarodzico, najdobrotliwsza Matko moja, weź mnie pod swoją opiekę, wyproś mi łaskę zgadzania się z wolą Bożą i wytrwania w dobrym. Święci aniołowie i patronowie moi, ochraniajcie mnie na wszystkich drogach moich, przyczyniając się za mną, bym wstępując w wasze ślady na ziemi, dojść mógł szczęśliwie do chwały niebieskiej.

Modlitwa po spowiedzi

W jaki sposób potrafię Ci się odwdzięczyć, o Boże niezmierzonej dobroci? Jakże mam dziękować Nieskończonemu Miłosierdziu Twemu? Za grzechy moje należała mi się kara, a Ty przebaczasz mi je i pogrążasz w głębokim zapomnieniu. Któż pojmie Twe Miłosierdzie bez granic?
Któż Ci zdoła należycie podziękować za taką miłość? Za słaby jestem na to, o Panie! Nie mogę nic innego uczynić, drogi mój Zbawicielu, jak tylko ofiarować Ci siebie samego i całe swoje życie.

Póki mi dni starczy, sławić będę cuda Twoje i aż do ostatniego tchnienia wszędzie będę wychwalał Miłosierdzie Twoje.

Wspomóż mnie, Panie, abym zdecydowanie i szczerze zajął się odtąd sprawą zbawienia mej duszy, Panno Najczystsza, Aniele Stróżu mój, święci moi Patronowie i wszyscy, którzy tron Baranka Niepokalanego otaczacie, uproście mi u Niego, abym już więcej nie grzeszył, a potężnym waszym wstawiennictwem wyjednajcie mi łaskę wytrwałości.

Ja zaś uczynię wszystko z Waszą pomocą, by dotrzymać tej obietnicy, którą składam Miłosiernemu Bogu. Amen

Modlitwa po spowiedzi

O Boże, jak wielka jest Twoja dobroć i miłość! To Ty dziś przez posługę kapłana odpuściłeś mi grzechy.

To Ty znów obdarzasz mnie swoją łaską; Jestem Twoim dzieckiem ! Dzięki Ci za dobroć, za przebaczenie ! Nie chcę już nigdy utracić Twojej przyjaźni. Proszę Cię o pomoc, bym szczerze się poprawił, bym wytrwał w Twej łasce.

Od dziś szczególnie postanawiam unikać tego grzechu (podaj jaki), którym najczęściej Ciebie obrażałem. Jezu, któryś umarł za mnie i zmartwychwstał, aby obdarzyć mnie nowym życiem, spraw, bym żył zawsze w zjednoczeniu z Tobą, bym z Tobą i przez Ciebie w jedności z Duchem Świętym wielbił Ojca niebieskiego przez wszystkie wieki wieków.

Amen.