Litania do męczenników i świętych Anglii

przez | 4 kwietnia, 2022

Litania do męczenników i świętych Anglii

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami.
Matko Chrystusowa,
Królowo Ranso,
Królowo Walsinghamm,
Królowo Penrhys,

Królowo Taper,
Św. Piotrze,
Św. Pawle,
Św. Grzegorzu Wielki,
Św. Augustynie z Canterbury,
Św. Edwardzie Spowiedniku,
Św. Jerzy,

Św.Dawidzie,
Św. Andrzeju,
Św. Patryk,
Św. Alphege,
Św. Albanie,
Św. Oswaldzie z Northumbrii,

Św. Edmundzie ze Wschodniej Anglii,
Św. Janie Houghton,
Św. Augustynie Webster,
Św. Robercie Webster,
Św. Robercie Lawrence,
Św. Janie Fisher,

Św. Tomaszu More,
Św. Rudolfie Sherwin,
Św. Oliverze Plunkett,
Św. Katbercie Mayne,

Św. Aleksandrze Briant,
Św. Janie Payne,
Św. Łukaszu Kirby,
Św. Edmundzie Gennings,
Św. Eustachy White,
Św. Polidorze Plasden,
Św. Janie Boste,

Św. Janie Almond,
Św. Janie Southworth,
Św. Janie Plessington,
Św. Janie Lloyd,
Św. Janie Kemble,

Św. Janie Roberts,
Św. Ambroży Barlow,
Św. Albanie Roe,
Św. Ryszardzie Reynolds,

Św. Janie Stone,
Św. Janie Jones,
Św. Janie Wall,
Św. Edmundzie Campion,
Św. Robercie Southwell,
Św. Henryku Walpole,

Św. Tomaszu Garnet,
Św. Edmundzie Arrowsmith,
Św. Henryku Morse,
Św. Filipie Evans,
Św. Dawidzie Lewis,
Św. Mikołaju Owen,
Św. Ryszardzie Gwyn,
Św. Filipie Howard,
Św. Swithunie Wells,

Św. Janie Rigby,
Św. Małgorzato Clitherow,
Św. Małgorzato Ward,
Św. Anno Line,
Św. Illtudzie,
Św. Dyfrigu,
Św. Telio,

Św. Samsonie,
Św. Deiniolu,
Św. Asaph’ie,
Św. Germanusie,

Św. Cadoku,
Św. Bueno,
Św. Millitusie,
Św. Teodorze,
Św. Odo,
Św. Dunstanie,

Św. Anzelmie,
Św. Edmundzie Rich,
Św. Paulinusie z York,
Św. Feliksie z Dunwich,
Św. Aidanie z Lindisfarne,
Św. Birinusie z Dorchester,

Św. Czadzie z Lichfieled,
Św. Cedzie z Lastingham,
Św. Erconwaldziez Londynu,

Św. Katberciez Durham,
Św. Heddoz Wessex,
Św. Aldhelmie z Sherborne,
Św. Wilfridzie z Yorku,

Św. Egwinie z Evesham,
Św. Janiez Beverley,
Św. Swithinie z Winchester,
Św. Ethelwoldzie z Winchester,
Św. Oswaldzie z Worcester,
Św. Wulfstanie of Worcester,

Św. Osmundzie z Sarum,
Św. Williamie z Yorku,
Św. Hugo z Lincoln,
Św. Ryszardzie z Chichester,

Św. Tomaszuz Hereford,
Św. Swithbercie,
Św. Willibrordzie,
Św. Bonifacy,
Św. Willibaldzie,
Św. Zygfrydzie,

Św. Henryku,
Św. Petroku z Bodmin,
Św. Botolfie z Bostonu,
Św. Benecie Biscop,
Św. Guthlaku z Croyland,

Św. Egbercie z Lindisfarne,
Św. Bede Venerable,
Św. Stefanie Harding,
Św. Robercie z Newminster,
Św. Aelredzie z Rievaulx,

Św. Gilbercie z Sempringham,
Św. Szymonie Stock,
Św. Janie z Bridlington,
Św. Ethelbercie z Kent,
Św. Winifredzie z Holywell,

Św. Ethelburgu z Barking,
Św. Etheldredo z Ely,
Św. Hildo z Whitby,
Św. Werburgu z Chester,
Św. Frideswidzie z Oksfordu,
Św. Mildred z Thanet,

Św. Edytoz Wilton,
Św. Osburguz Coventry,
Św. Kardynale Janie Henryku Newman,
Bł. Janie Haile,
Bł. Tomaszu Able,
Bł. Edwardzie Powell,
Bł. Ryszardzie Fetherston,

Bł. Janie Larke,
Bł. Tomaszu Plumtree,
Bł. Tomaszu Woodhouse,
Bł. Everardzie Hanse,
Bł. Jakubie Bell,
Bł. Williamie Davies,

Bł. Jerzy Napier,
Bł. Tomaszu Maxfield, Bł. Williamie Ward,
Bł. Jerzy Haydock,
Bł. Ryszardzie Whiting,
Bł. Hugo Fraingdon,
Bł. Filipie Powell,

Bł. Humphrey Middlemore,
Bł. Henryku Heath,
Bł. Rafale Corby,
Bł. Adrianie Fortescue,
Bł. Janie Felton,
Bł. Janie Storey,

Bł. Rafale Milner,
Bł. Jakubie Duckett,
Bł. Ryszardzie Herst,
Bł. Williamie Howard,

Bł. Janie Finch,
Bł. Mikołaju Postgate,
Bł. Dominiku Barberi,
Błogosławiona Małgorzato Pole,

Apostołowie Anglii, módlcie się za nami.
Wszyscy Święci oraz Męczennicy Anglii i Walii,
Święci patroni Nadrenii,
Święci patroni Holandii,

Święci patroni Niemiec,
Święci patroni Bawarii,

Święci patroni Szwecji,
Święci patroni Finlandii,
Wszyscy Święci i Święte Pańskie z Anglii

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Miłosierny Jezu nawróć Anglię.
Miłosierny Jezu nawróć Anglię.

Módlmy się: Boże, od dnia narodzin Kościoła Świętego na ziemi Angielskiej stał się on wianem Przenajświętszej Maryi Panny, a lud jej stał się wiernymi sługami Księcia Apostołów.

Poprzez wstawiennictwo Świętych i Męczenników, prosimy, obdarz nas łaskami, abyśmy wytrwali w wierze katolickiej.

Przyrzekamy wiernie trwać przy Najświętszej Maryi Pannie, naszej matce, oraz dochować wierności Stolicy Piotrowej.

Boże, Ty który powołałeś Męczenników spośród nas, tych, którzy oddali życie za prawdę wiary i dochowali wierności Nauki Stolicy Apostolskiej, prosimy, za ich zasługi i modlitwy,

obdarz cały naród łaskami, abyśmy mogli wyznawać tę samą wiarę, oraz cieszyć się jednością.

W imię Syna twego jednorodzonego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.