Modlitwa przed spowiedzią

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa przed spowiedzią

Wszechmogący i miłosierny Boże,

oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, i

odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie.

Niech Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę.

Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moja słabość. Niech Duch święty obdarzy mnie nowym życiem

i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach

zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.