Modlitwa przed małżeństwem

Modlitwa przed małżeństwem

Pozdrawiam Cię, mój Aniele Stróżu,

i błogosławię. Uwielbiam Boga, którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz.

Ufając w Bożą i Twoją miłość do mnie,

pragnę powierzyć Ci moją decyzję zawarcia związku małżeńskiego z … (podaj imię).

Gorąco Cię proszę, pomóż mi poznać, czy mój wybór jest zgodny z wolą dobrego Boga.

Gdyby zaś do zawarcia tego związku nie doszło,

umocnij mnie w trudnych

dla mnie chwilach i daj mi światło zrozumienia i poznania tego,

czego Bóg oczekuje ode mnie, i

tak mnie prowadź, aby Jego wola w całym moim życiu spełniała się. Amen.