Modlitwa przed maturą

przez | 13 kwietnia, 2022

Modlitwa przed maturą

Święty Józefie z Kupertynu, Przyjacielu studentów i Orędowniku zdających egzaminy, przychodzę, by błagać o Twoją pomoc w moich studiach (moich egzaminach). Ty wiesz,

z Twego osobistego doświadczenia, jak wielki niepokój towarzyszy trudowi studiów (zaangażowaniu w egzaminy) i jak łatwo popaść w niebezpieczeństwo zagubienia intelektualnego lub zniechęcenia. Ty,

który byłeś wspierany cudownie przez Boga w studiach i w egzaminach, aby zostać dopuszczonym do święceń kapłańskich,

wyproś u Pana światło dla mojego umysłu i siłę dla mojej woli. Ty, który w tak konkretny sposób doświadczyłeś matczynej pomocy Maryi,

Matki Mądrości, proś Ją za mnie, żebym mógł przezwyciężyć szczęśliwie wszystkie trudności w studiach (w najbliższych egzaminach).

Łączę moją ufność w Twoją opiekę z mocnym postanowieniem, by żyć jak człowiek naprawdę wierzący.

Amen.

Modlitwa przed maturą

Boże, bądź ze mną i pomóż mi, abym dał z siebie wszystko. Daj mi jasność umysłu i uczciwość serca. jeśli przekonam się, że są rzeczy, których nie znam, nie pozwól mi się denerwować, ani okłamywać…

Boże, bądź ze mną i pomóż mi, abym dał z siebie wszystko. Daj mi jasność umysłu i uczciwość serca. jeśli przekonam się,

że są rzeczy, których nie znam, nie pozwól mi się denerwować, ani okłamywać. Daj mi szansę, bym mógł powiedzieć to, co wiem.

Niech pamiętam to wszystko, nad czym tak ciężko pracowałem, a jeśli muszę się przyznać,

że byłem w czymś leniwy, daj mi stanowczość, bym w przyszłości pracował lepiej.

I czy potrafię, czy nie – pomóż mi wyrazić to wszystko, co wiem. Daj mi, aby to czego się nauczyłem,

Pozostało we mnie na zawsze przez Jezusa Chrystusa mojego Pana.

Amen.

Modlitwa przed maturą

Przyjdź Duchu Święty, otwórz moje serce

i umysł na czas zdawania egzaminu dojrzałości.

Przyjdź Duchu Święty,

otwórz moje serce i umysł
na czas zdawania egzaminu dojrzałości.

Duchu Święty,
potrzebuję Twojego światła,

które rozproszy mroki mojej niewiedzy,

oddali niepotrzebne lęki
i pokusę nieuczciwości.

Duchu Święty,
spraw, by moja wiedza

była rzetelna i użyteczna.

Niech nauka przyniesie radość i mądrość

odkrywania dzieł Bożych i Bożej miłości.

Duchu Święty,
zabierz egoizm i pychę,

bo wszystko, co wiem jest Bożym darem.
Duchu Święty,

orzeźwij moją duszę i umysł, gdy słabną siły i wola.

Duchu Święty,
daj moc, pokój i nie pozwól poddać się,
gdy przyjdzie porażka.

Duchu Święty,
oddaję Ci całego siebie. Chcę służyć moją wiedzą
Tobie i braciom.

Przyjdź Duchu Święty

Amen