Modlitwa złote ave Maria

przez | 13 kwietnia, 2022

Modlitwa złote ave Maria

Bądź pozdrowiona, Maryjo, najpokorniejsza,

Służebnico Trójcy Przenajświętszej.

Bądź pozdrowiona, Maryjo,

najszlachetniejsza, Wybrane Naczynie Boga Ojca.

Bądź pozdrowiona, Matko Pana Jezusa Chrystusa, najdostojniejsza.

Bądź pozdrowiona, Matko Pana Jezusa Chrystusa, najchwalebniejsza.

Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego, najgodniejsza.

Bądź pozdrowiona, Siostro świętych Aniołów, najśliczniejsza.

Bądź pozdrowiona, Panno prorokom w obietnicach, najpożądańsza.

Bądź pozdrowiona, Mistrzyni Ewangelistów, najumiejętniejsza.

Bądź pozdrowiona, Nauczycielko apostołów, najrozumniejsza.

Bądź pozdrowiona, Podporo męczenników po Bogu najpotężniejsza.

Bądź pozdrowiona, Maryjo

wyznawców i Studnio doskonałości, najwdzięczniejsza.

Bądź pozdrowiona, Pocieszycielko żywych i umarłych, najochotniejsza.

Racz mnie dnia dzisiejszego i zawsze we wszystkich moich pokusach i troskach,

potrzebach i trudnościach,

modlitwą Twoją świętą podźwignąć i poratować,

a osobliwie w godzinę śmierci mojej nie odstępuj mnie, zjednaj mi

wszystkich grzechów odpuszczenie,

a w Niebieskiej Ojczyźnie chwalebne i wesołe umieszczenie.

Amen.