Modlitwa przed podróżą

przez | 5 lutego, 2022
modlitwa

modlitwa

Modlitwa przed podróżą

Drogą pokoju niech nas prowadzi Wszechmocny i miłosierny Pan, a Jego Anioł niech nas strzeże byśmy w pokoju i bezpiecznie mogli dojść do celu podróży.

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.

Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.

Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.

Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

Amen.

Modlitwa przed podróżą

O Boże wielki, który czuwasz nad wszystkim stworzeniem,

miej mnie w swej opiece.

Niech błogosławieństwo Twoje towarzyszy mi w całej drodze.

Odwracaj ode mnie nieszczęście,

ratuj w niebezpieczeństwach

i pozwól, abym szczęśliwie powrócił do domu.

Amen

Modlitwa przed podróżą

Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących,

Swoją opieką. Bądź nam w potrzebie pomocą,

w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy

za Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej i św. Rafała Archanioła,

pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Modlitwa przed podróżą

Święty Rafale Archaniele,

Ty czuwasz przed Majestatem Bożym,

a z polecenia Stwórcy byłeś przewodnikiem Tobiasza

w czasie jego niebezpiecznej wędrówki;prosimy Cię,

czuwaj i nad naszymi drogami i ostrzegaj nas przed każdym

grożącym nam niebezpieczeństwem.

Amen