Litania do świętej Marty

przez | 4 lutego, 2022
modlitwa

modlitwa

Litania do świętej Marty

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

św. Łazarzu – módl się za nami

św. Mario – módl się za nami

św. Marto prowadząca dom rodzinny w Betanii – módl się za nami

św. Marto, wzorze pracowitości – módl się za nami

św. Marto, przykładzie zatroskania o wspólnotę rodzinną – módl się za nami

św. Marto, cicha i pokorna służebnico – módl się za nami

św. Marto, oddana całym sercem Chrystusowi – módl się za nami

św. Marto, wiele razy goszcząca Chrystusa i Apostołów – módl się za nami

św. Marto, troszcząca się o zbyt wiele – módl się za nami

św. Marto, z wiarą przyjmująca Jezusa – módl się za nami

św. Marto, z miłości podejmująca gości – módl się za nami

św. Marto, niewiasto do grona świętych zaliczona – módl się za nami

św. Marto, wyznająca z wiarą, że Chrystus jest Panem – módl się za nami

św. Marto, prosząca o cud wskrzeszenia brata – módl się za nami

św. Marto, radością ze wskrzeszenia Łazarza napełniona – módl się za nami

św. Marto, uczynna i dobra wobec wszystkich – módl się za nami

św. Marto, o Chrystusie zmartwychwstałym świadcząca – módl się za nami

św. Marto, do pierwszych wyznawców Pana należąca – módl się za nami

św. Marto, wytrwale dążąca do świętości – módl się za nami

św. Marto, cnotami ozdobiona – módl się za nami

św. Marto, w niebie wstawiająca się za nami – módl się za nami

św. Marto, patronko gospodyń domowych i kucharek – módl się za nami

św. Marto, opiekunko hotelarzy i właścicieli zajazdów – módl się za nami

Abyśmy chętnie Chrystusa w swym sercu gościli – uproś nam święta Marto

Abyśmy gościnności chrześcijańskiej nie uchybiali – uproś nam święta Marto

Abyśmy z miłością przyjmowali podróżnych – uproś nam święta Marto

Abyśmy wiarę w Chrystusa mężnie wyznawali – uproś nam święta Marto

Abyśmy jej się nigdy nie zaparli – uproś nam święta Marto

Abyśmy w rodzinie cenili tych, którzy nam służą – uproś nam święta Marto

Abyśmy z wdzięcznością przyjmowali to, co inni nam ofiarowują -uproś nam święta Marto

Abyśmy za Twą przyczyną chwały nieba dostąpili – uproś nam święta Marto

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami św. Marto, któraś w swym domu gościła Chrystusa

Abyśmy z Nim razem zasiedli do uczty w Niebie

MÓDLMY SIĘ: Boże, Twój Syn umiłowany obdarzył przyjażnią Łazarza,

Martę i Marię i korzystał z ich gościnności, spraw, abyśmy naśladując

św. Martę troszczyli się o godne przyjęcie gości i podróżnych i przez dobre czyny zasługiwali na Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen