Modlitwa przepraszam miłosiernego Boga

przez | 19 kwietnia, 2022

Modlitwa przepraszam miłosiernego Boga

Za brak wiary, miłości i ufności w Miłosierdzie Twoje, przepraszamy Cię, Panie.

Za chwiejnych chrześcijan, opierających się łasce i sprzeciwiających się Woli Bożej,

Za oziębłość, niedbalstwo i lenistwo w służbie Bożej,

Za lekceważenie Mszy św. w dni świąteczne i niedzielne,

Za łamanie postów i niezachowywanie

wstrzemięźliwości w pokarmach i napojach,

Za nieposłuszeństwo, zniewagę rodziców i przełożonych,

Za niedbalstwo w wychowywaniu dzieci,

Za zabijanie nie narodzonych,

Za rozwiązłość, bezwstyd i brak skromności w życiu i strojach,

Za występki rodziców i małżonków,

Za grzechy gniewu, nienawiści i zazdrości,

Za krzywdy wyrządzane bliźnim na majątku i sławie,

Za brak miłości i ducha ofiary,

Za pychę, łakomstwo i grzeszną pożądliwość,

Za brak szacunku dla duchowieństwa i miejsc świętych,

Za niedbałe odprawianie Sakramentu Pokuty,

Za zbezczeszczenie Sakramentu Ołtarza,

Za lekkomyślność w sprawowaniu i przyjmowaniu Sakramentów Świętych,

Za brak ufności w Miłosierdzie Boże,

Za grzechy zuchwałe w nadziei na Miłosierdzie Boże,

Za dogadzanie namiętnościom i brak umartwień,

Za słabości i upadki sprawiedliwych i świątobliwych,

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem

Miłosierdzia na nas i przez bolesną Mękę Chrystusa Pana udziel

nam i wszystkim grzesznikom laski przebaczenia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.