Modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego

przez | 19 kwietnia, 2022

Modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego

Boże Duchu Św., z Twojego polecenia Objawienie zostało spisane dla nas ludzi. Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, abym przy tym czytaniu dobrze zrozumiał

Twoją prawdę, i abym nauczył się goręcej Cię kochać, wierniej Ci służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Usłysz, Ojcze Chrystusa, wszystko widzący, te prośby moje i użycz słudze swojemu skupienia świętego,

bowiem na Boską ścieżkę kieruje kroki, kto poznał między żywymi Boga,

co z siebie zrodzony tu przyszedł, oraz władcę Chrystusa, od nieszczęść ludzkiego obrońcę.

On się niegdyś zlitował nad rodem cierpiącym straszliwe, z Ojca zamysłu chętnie odmienił swą postać na inną, stał się śmiertelny, Bóg wieczny, aż wszystkich jęczących wykupił krwią najświętszą od więzów piekielnych i śmierci obieży.

Bywaj tu teraz i ze świętej i nieskażonej tej księgi duszę swoją wychowuj na słowach przez Boga natchnionych,

tutaj bowiem zobaczysz prawdy rzetelnych czcicieli, którzy Ci głoszą życie głosem pod niebo idącym.
św. Grzegorz z Nazjanzu

Duchu św. Boże, słowo, którego słuchać będziemy pochodzi od Ciebie. Spraw przeto, byśmy je przyjęli

z takim skupieniem umysłu i gotowością serca, aby głęboko zapadło w nas i plon przyniosło obfity. Amen.