Modlitwa przy źłobku Pana Jezusa

przez | 13 kwietnia, 2022

Modlitwa przy źłobku Pana Jezusa

Jezu Chryste, Boskie Dziecię, przyjmij nasze modlitwy i pieśni,
przyjmij dary nasze, naszą wiarę nadzieję i miłość.

Jezu nasz, złożony w żłobie – wierzymy w Ciebie!
Chociaż rodzisz się w ubogiej stajni. Wierzymy w Ciebie!
Chociaż Cię oglądamy jako słabe niemowlę…

Chociaż przychodzisz na świat w ubóstwie…
Chociaż ukrywasz swoje Bóstwo…
Razem z klęczącymi przed Tobą pasterzami…

Jezu, Boże Dziecię – ufamy Tobie!
Ponieważ w Twoim narodzeniu spełniają się proroctwa. Ufamy Tobie, o Jezu!

Ponieważ dla nas przychodzisz na ziemię…

Ponieważ rodzisz się, aby nas zbawić…

Ponieważ chcesz nam dać najlepszy przykład życia…

Ponieważ Twoi aniołowie głoszą pokój ludziom na ziemi…

Jezu, Boże Dziecię – my bardzo Cię kochamy!

Dlatego, że pierwszy nas ukochałeś. Kochamy Cię, o Jezu!

Dlatego, że wołasz do siebie prostych pasterzy…

Dlatego, że stałeś się dzieckiem do nas podobnym…

Za to, że już w żłóbku ponosisz ofiarę…

Razem z Mędrcami ze Wschodu, którzy składają Ci dary…

Prosimy Cię, Dziecię Boże – pobłogosław nam!

Rodzicom, kapłanom i wychowawcom. Błogosław, Boże Dziecię!

Nam tu zgromadzonym i wszystkim dzieciom…

Ojczyźnie naszej…

Kościołowi Świętemu, misjonarzom i siostrom misyjnym…

Wszystkim ludziom dobrej woli…

Amen.