Modlitwa rak piersi

Modlitwa rak piersi

O święta Agato, która odrzuciłaś niechcianych zalotników i cierpiałaś

bolesne tortury dla oddania się Boskiemu Oblubieńcowi. Broń nas przed gwałtem i innymi atakami oraz

uchroń nas przed rakiem piersi i innymi chorobami kobiet oraz wspieraj nas w pokonywaniu przeciwności.

O święta Agato, dziewico i męczennico, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Na 3 częściach po 3 paciorki każda:

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Modlitwa rak piersi

O święty Peregrynie, Ty, którego zwano „potężnym” i „cudownym pracownikiem” z powodu licznych cudów, które otrzymywałeś od Boga dla tych, którzy uciekali się do Ciebie.

Przez tak wiele lat znosiłeś na swym własnym ciele chorobę nowotworową,

która niszczy samą istotę naszego jestestwa, i który uciekłeś się do Źródła wszelkiej łaski, gdy człowiek był już bezsilny.

Zostałeś wyróżniony wizją Chrystusa, który zszedł z Krzyża, by Cię uzdrowić.

Proś Boga i Matkę Boską o uzdrowienie dla tych chorych, których

powierzamy Tobie (w tym miejscu przywołaj imiona tych, za których się modlisz).

Wsparci w ten sposób przez Twe potężne wstawiennictwo będziemy śpiewać Bogu, teraz i na wieki, pieśń wdzięczności za Jego wielką dobroć i miłosierdzie.
Amen.

Modlitwa rak piersi

Wszechmogący Boże, niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie święta Agata,

dziewica i męczennica, która podobała się Tobie, dzięki męczeństwu i poświęconej Tobie czystości.

Przez zasługi świętej Agaty, naszej patronki, błagamy Cię Boże, umacniaj nas, abyśmy nie zrażali się nigdy

trudnościami i bólem, lecz by nasza miłość hartowana w cierpieniu jak w ogniu rozgrzewała serca innych i wiodła nas do Ciebie.

Wszechmogący Boże, niech święta Agata wstawia się za nami i naszymi bliskimi, wyjednuje nam potrzebne łaski,

opiekuje się nami i chroni od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.

Modlitwa rak piersi

Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy,

żałuję za nie, proszą przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim cokolwiek uczynili przeciwko mnie.

Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie

Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela.

Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle.

Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym.

Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen.

Maryjo Matko moja, Królowo Pokoju, Święty Peregrynie Patronie chorych na raka, Wszyscy Aniołowie i Święci, proszę przyjdźcie mi ku pomocy.

Amen.