Modlitwa do błogosławionego Rychezy

Modlitwa do błogosławionego Rychezy

Boże, Ty nam dałeś w błogosławionej Rychezie,

żonie Mieszka II,

wzór ewangelicznej doskonałości,

spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei

życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego, Bóg,

przez wszystkie wieki wieków. Amen.