Modlitwa w dzień Bożego Narodzenia

przez | 30 grudnia, 2022

Modlitwa w dzień Bożego Narodzenia

Panie, Ty przychodząc na świat, rozpocząłeś nowe czasy, zapowiedziane przez

proroków, spraw, aby Twój Kościół na zawsze zachował swą młodość.

Panie, Ty przyjąłeś ludzką naturę, pozostając wolnym od nienawiści, oświecaj ludzkie serca, aby między narodami panował pokój.

Panie, Ty się narodziłeś w ubóstwie i poniżeniu, wejrzyj na ubogich i przynieś im pociechę.

Panie, Twoje narodzenie przynosi wszystkim obietnicę wiecznej radości, wlej w serca umierających nadzieję narodzin dla nieba.

Panie, Ty przyszedłeś jako dziecko z łona Matki, błogosław matkom oczekującym dzieci i miej w opiece każde życie nienarodzone.

Panie, Ty przyszedłeś na ziemię, aby wszystkich ludzi wprowadzić do nieba, wszystkich zmarłych, zjednocz z Tobą w chwale wiecznej.

Panie, Ty przyjąłeś na siebie ludzkie słabości, prowadź nas wśród codziennych trudów ku radościom nieprzemijającym.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.