Modlitwa w Święto Nawrócenia

przez | 25 stycznia, 2023

Modlitwa w Święto Nawrócenia

O Panie, nauczyłeś cały świat poprzez nauki apostoła św. Pawła.

Skoro świętujemy jego nawrócenie, spraw, abyśmy, idąc za jego

przykładem, mogli przed całym światem świadczyć Twoją prawdę. Amen.