Modlitwa Panie pozostań z nami

przez | 25 stycznia, 2023

Modlitwa Panie pozostań z nami

Panie pozostań z nami ! dzień się przechylił, już wieczór zapada.

Pozostań z nami i z Twoim Świętym Kościołem. Pozostań z nami,

pod wieczór dnia, pod wieczór naszego życia, pod wieczór

świata. Pozostań z nami, z Twoją łaską i dobrocią, z Twoim

Świętym Słowem i sakramentami, z Twoją dla nas pociechą i błogosławieństwem.

Pozostań z nami, gdy na nas nadchodzi noc zmartwień i pokus, noc

ubóstwa i biedy, noc samotności i opuszczenia, noc choroby i cierpień,

noc gorzkiej śmierci. Pozostań z nami, i z osobami nam bardzo drogimi,

z naszymi siostrami i braćmi, z małymi i dorosłymi, z tymi,

co blisko i od nas daleko, ze zdrowymi i chorymi, z tymi,

co się radują i co się smucą, z wszystkimi, rozterkę serc przeżywającymi.

Pozostań z nami, i ze wszystkimi wierzącymi w Ciebie. Pozostań teraz i na wieki. Amen.