Modlitwa do świętego Tymoteusza

przez | 27 stycznia, 2023

Modlitwa do świętego Tymoteusza

Boże, Ty obdarzyłeś apostolskimi cnotami świętych Tymoteusza i Tytusa,

spraw przez ich zasługi, abyśmy sprawiedliwie i pobożnie żyjąc

na tym świecie, mogli dojść do niebieskiej ojczyzny.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętego Tymoteusza

O Panie, wypełniłeś św. Tymoteusz i Tytusa cnotami apostolskimi.

Oby ich pośrednictwo sprawiło, abyśmy żyli dobrze i pobożnie tu

na ziemi i zasłużyli sobie w ten sposób na niebiańskie schronienie. Amen