Modlitwa do świętego Tytusa

przez | 27 stycznia, 2023

Modlitwa do świętego Tytusa

Boże, Ty obdarzyłeś apostolskimi cnotami świętych Tymoteusza i Tytusa,

spraw przez ich zasługi, abyśmy sprawiedliwie i pobożnie

żyjąc na tym świecie, mogli dojść do niebieskiej ojczyzny.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.