Modlitwa do błogosławionego Jerzego Matulewicza

przez | 28 stycznia, 2023

Modlitwa do błogosławionego Jerzego Matulewicza

Przenajświętsza i niepodzielna Trójco, która w sercach wiernych sług Twoich

mieszkanie sobie obierasz, a po śmierci nagradzasz ich zasługi chwałą nieba, spraw, prosimy Cię, aby sługa Twój, błogosławiony

Jerzy, który pod opieką Niepokalanej Dziewicy Maryi z apostolską gorliwością

służył wiernie Kościołowi, został zaliczony w poczet świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do błogosławionego Jerzego Matulewicza

Panie, Nasz Ojcze, który otaczasz nas zawsze swoją opieką, zanoszę do Ciebie

moje pokorne błaganie za wstawiennictwem bł. Jerzego, który tak wiele

wycierpiał dla Twojej chwały i dla rozwoju

Twojego Królestwa na ziemi. Udziel mi łaski …… o którą Cię z ufnością proszę, obiecując

wierniej niż dotąd żyć według Twoich przykazań. Amen.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…