Modlitwa wspomnienie zmarłych

przez | 4 listopada, 2022

Modlitwa wspomnienie zmarłych

Drugiego lub trzeciego listopada (jeżeli drugiego przypada w niedzielę) Kościół modli się za wszystkich swoich zmarłych. Białe szaty z dnia Wszystkich Świętych ustępują kolorowi fioletowemu, oznaki żałoby są wyrazem miłości Kościoła do tych spośród swoich dzieci, które cierpią w czyśćcu.

Święto to jest wyrazem wiary, że wszyscy, którzy umierają w grzechu powszednim lub nie odpokutowali do końca za inne grzechy, wędrują do czyśćca, i że wierni na ziemi mogą im pomóc i przyspieszyć przyjęcie ich do nieba pokutą, modlitwą i jałmużną, a zwłaszcza ofiarą Mszy św. Święto to jest stare jak samo chrześcijaństwo; od wieków dzień drugiego listopada był co roku poświęcony zmarłym w Kościele obrządku łacińskiego.

W każdym kraju i w każdej duszy chrześcijańskiej rozbrzmiewa wtedy żałobna modlitwa za zmarłych: “Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju”.

Od 1915 roku każdy kapłan może odprawić w tym dniu trzy Msze św.: jedną za wszystkich wiernych zmarłych, drugą w intencji papieża, trzecią w intencji odprawiającego. Modlitwa: Miłosierny Boże, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw. Wierzymy w Zmartwychwstanie twojego Syna; wzmocnij naszą wiarę w zmartwychwstanie wszystkich Twoich sług. Amen.