Litania do świętego Karola Boromeusza

przez | 4 listopada, 2022

Litania do świętego Karola Boromeusza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Karolu Boromeuszu,

Święty Karolu pobożnych rodziców pociecho,

Święty Karolu lilio niewinności, dobrymi obyczajami młodzież budujący,

Święty Karolu do grona kardynałów powołany,

Święty Karolu Kapłanie według Serca Jezusowego,

Święty Karolu do godności arcybiskupiej wywyższony,

Święty Karolu w winnicy Pańskiej gorliwy pracowniku,

Święty Karolu cichości i pokory wielki miłośniku,

Święty Karolu ojcze ubogich i zgłodniałych żywicielu,

Święty Karolu głosicielu strasznego sądu Bożego,

Święty Karolu rycerzu Chrystusa, mieczem słowa Bożego zbawienie dusz wojujący,

Święty Karolu ostrą pokutą zło zwyciężający,

Święty Karolu karności duchowej odnowicielu,

Święty Karolu zatwardziałych grzeszników z Bogiem jednający,

Święty Karolu opiekunie wdów i sierot,

Święty Karolu od zabójczego strzału przez matkę Bożą obroniony,

Święty Karolu w czasach doświadczeń, przyjemna Bogu ofiaro i pojednanie,

Święty Karolu cudowny lekarzu chorych i opuszczonych,

Święty Karolu obrońco i nasz patronie.

Święty Karolu łaskę bogobojnego życia i zbawienia, uproś nam u Boga.

Święty Karolu zatwardziałym grzesznikom łaskę nawrócenia,

Święty Karolu oswobodzenie od napaści nieprzyjaciół,

Święty Karolu pokój, jedność i miłość braterską w ojczyźnie naszej.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Karolu Boromeuszu..

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych..

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, racz otaczać Twój Kościół

nieustanną opieką, a za przyczyną św. Karola Boromeusza, wyznawcy

Twego i biskupa, który pasterską gorliwością chwały dostąpił, spraw żebyśmy za

jego przykładem w Twej gorliwości nigdy nie ustawali.

Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś błogosławionego Karola cudami

wsławić raczył; daj abyśmy przez Jego zasługi dostąpili odpuszczenia wszystkich

grzechów naszych w potrzebach skutecznej pomocy doznawali, od prześladowań

nieprzyjaciół oswobodzeni zostali, a potem w chwale niebieskiej Ciebie, Boże, wspólnie z

nim uwielbiać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.