Modlitwa wstawiaj się za mną

Modlitwa wstawiaj się za mną

Zwracam się ku Tobie, Święta matko Boża. Ty byłaś umocniona i osłoniona przez Ojca Najwyższego,

przygotowana i poświęcona przez Ducha Świętego, który spoczął na Tobie, upiększona przez Syna, który zamieszkał w Tobie: przyjmij tę modlitwę i przedstaw ją Bogu.

Zawsze wspierany przez Ciebie i napełniony Twoimi dobrodziejstwami, mając u Ciebie schronienie i światłość, będę żył dla Chrystusa Twojego Syna i Pana.

Bądź moją obrończynią, proś, błagaj w mojej sprawie.

Jak wierzę w Twoją niewymowną czystość, tak wierzę, że dobrze przyjmiesz te moje słowa i prośby.

I tak będzie, Matko naszego Pana, jeżeli w moim niepewnym szukaniu Ty mnie przyjmiesz,

Ty cała nam dana! Jeżeli w moim miotaniu się i niepokoju Ty mnie uspokoisz, Ty, która jesteś uciszeniem.

Jeżeli zamieszanie moich namiętności Ty w pokój zamienisz, Ty dawczyni pokoju.

Jeżeli moje gorycze Ty osłodzisz, Ty, która jesteś Słodyczą. Jeżeli moje nieczystości Ty usuniesz, Ty,

Która pokonałaś wszelkie zepsucie. Jeżeli moje łkanie Ty uciszysz Ty, która jesteś radością.

Proszę Cię, Matko najwyższego Pana Jezusa, któregoś porodziła jako Boga-Człowieka, a

który jest wielbiony razem z Ojcem i Duchem Świętym, który jest wszystkim we wszystkich rzeczach. Jemu niech będzie chwała przez wszystkie wieki wieków.Amen.