Litania do świętej Anieli Merici

Litania do świętej Anieli Merici

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boga i nasza, wielka Opiekunko świętej Anieli, módl się za nami.
Święta Anielo, ubogacona łaskami Bożymi od urodzenia,
Święta Anielo, która godziłaś się na radość i cierpienia,

Święta Anielo, która umiałaś rozeznać wołanie Pana,
Święta Anielo, zawsze wierna natchnieniom Ducha Świętego,
Święta Anielo, która żyłaś wiarą, nadzieją i miłością,

Święta Anielo, która żyłaś podwójną miłością Boga i bliźnich,
Święta Anielo, która otrzymałaś dar modlitwy i kontemplacji,
Święta Anielo, zawsze aktywna i gotowa do działania,

Święta Anielo, wzorze wyrzeczenia i prawdziwej pokory,
Święta Anielo, niezmordowana pątniczko do miejsc świętych,
Święta Anielo, która otrzymałaś dar godzenia wrogów,

Święta Anielo, która w każdej okoliczności umiałaś przyjąć i zrozumieć człowieka,
Święta Anielo, która umiałaś szukać tego, co najważniejsze i ukazywać to innym,
Święta Anielo, która zaufałaś Wszechmocy Bożej i możliwościom człowieka,

Święta Anielo, apostołko wszystkich klas społecznych,
Święta Anielo, pełna pokoju i sprawczyni pokoju,
Święta Anielo, pełna radości i uprzejmości,

Święta Anielo, wybrana przez Boga, aby wprowadzić kontemplacyjno-apostolskie życie w Kościele,
Święta Anielo, założycielko Urszulanek,
Święta Anielo, która wybrałaś Świętą Urszulę za patronkę Urszulanek,

Święta Anielo, która przyrzekłaś, że będziesz zawsze z twymi córkami, w życiu i po śmierci,
Święta Anielo, która pełna pogody, wolności i miłości, oddałaś Bogu ducha swego,
Święta Anielo, której ciało po śmierci nie uległo skażeniu,

Święta Anielo, opiekunko młodzieży,
Święta Anielo, opiekunko rodzin,
Święta Anielo, opiekunko tych, którzy poświęcają się Bogu według wymagań czasu i swoich możliwości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami św. Anielo.
W: Abyśmy odczuli skutki Twego wstawiennictwa do Boga za nami.

Módlmy się: Boże miłości i pokoju,Ty powołałeś w Swoim Kościele Świętą Anielę Merici,

aby dała przykład życia całkowicie oddanego chwale Twojego Majestatu i dobru dusz,

spraw, niech nami zawsze kieruje miłość ku Tobie i pragnienie zbawienia ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.