Litania do błogosławionego Matulewicza

Litania do błogosławionego Matulewicza

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami!

Błogosławiony arcybiskupie Jerzy,
Głęboko oddany Maryi Niepokalanej,
Zawsze posłuszny Duchowi Świętemu,
Wierny Synu Kościoła,

Dobry i mądry pasterzu,
Krzewicielu odnowy duchowej,
Odnowicielu i założycielu wspólnot zakonnych,
Opiekunie powołań zakonnych,

Patronie księży i biskupów
Przyjacielu i natchnienie robotników,
Nauczycielu i mistrzu młodzieży,

Mężu silnej wiary,
Wzorze ciężkiej pracy i pobożności,
Miłośniku pokory i łagodności,
Kwiecie cierpliwości i opanowania,

Przekazicielu duchowej radości i pokoju,
Zakonniku zgody z sercem Boga,
Pokój czyniący między ludźmi i narodami,
Niezmordowany nauczycielu Ewangelii Chrystusa,

Dbający o publiczne sumienie,
Wzorze łaskawości dla wrogów,
Pełen miłości poszukiwaczu zagubionych dusz,
Ojcze i obrońco sierot,

Pocieszycielu chorych i ubogich,
Wzorze świętości naszych czasów,
Światło przewodnie dla odrodzenia naszego narodu,
Orędowniku przed Bogiem za dziećmi Litwy i Polski

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W: Módl się za nami błogosławiony Jerzy.

O: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który w sercu błogosławionego Jerzego biskupa rozpaliłeś płomień miłości do

Chrystusa i Kościoła, spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem

usilnie naśladowali Twojego Syna i umacniali Jego Mistyczne Ciało. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.