Modlitwa za kobiety

przez | 20 kwietnia, 2022

Modlitwa za kobiety

Dziękujemy, dobry Ojcze, za kobietę i jej misję we wspólnocie ludzkiej.

Prosimy Cię w intencji kobiet, które są córkami,
aby były chciane i kochane przez rodziców,
traktowane z czułością i delikatnością.

Prosimy Cię w intencji kobiet, które są żonami,
aby były doceniane i wspierane przez mężów.
Spraw, by ich małżeństwa opierały się na wzajemnym szacunku,

by doświadczały ze swoimi mężami komunii serc i pragnień,

których owocem – jeśli taka jest Twoja wola – będzie także nowe życie.

Prosimy Cię w intencji kobiet, które są matkami,
aby dzięki macierzyństwu rozkwitały w swojej kobiecości.

Spraw, żeby wychowywały dzieci z czułością, mądrością, wrażliwością.
Każdego dnia dawaj im dużo siły i radości.

Prosimy Cię w intencji kobiet, które żyją w pojedynkę, aby mogły odnaleźć swoje powołanie, miejsce w świecie i spełnienie.

Prosimy Cię w intencji kobiet konsekrowanych,

aby wypełniały swoją misję z radością i oddaniem, świadcząc o tym, że Bóg

jest prawdziwym źródłem szczęścia.

Prosimy Cię w intencji kobiet, które zostały zepchnięte na margines społeczny i które doświadczyły albo doświadczają przemocy.
Strzeż ich i spraw, żeby ich los się odmienił.

Powierzamy Ci, dobry Ojcze, wszystkie relacje

między kobietami i mężczyznami.

Spraw, żebyśmy mogli się wzajemnie rozumieć,

doceniać i pomagać sobie nawzajem,

tworząc wspólnie wymierne dobro.

Amen.