Modlitwa za mojego chłopaka

przez | 19 czerwca, 2022

Modlitwa za mojego chłopaka

Boże Ojcze! Postawiłeś na mojej drodze człowieka, któremu

oddałam moje serce i z którym chcę na zawsze związać mój los.

Czuwaj nad tym kochanym. Broń go od niebezpieczeństw.

Spraw, aby w tobie osiągnął swoją życiową dojrzałość.

Uczyń go prawym, mądrym i dobrym.

Daj mu mężne serce, żeby się nie obawiał trudności, lecz przełamywał je w imię Twoje.

Daj mu siłę, aby potrafił władać sobą i domem, którego będzie głową.

Uformuj w nim postawę ojcowską; żeby znalazł szczęście w

obdarowywaniu swoich najbliższych, żeby nie szukał siebie,

ale opiekował się tymi, których mu powierzysz.

Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności.

Niech tak jak Ty opiekuje się słabymi i bezbronnymi.

Niech odważnie stanie w obronie każdego poczętego życia.

Niech mnie i nasze dzieci prowadzi do Ciebie.

Święty Józefie, patronie mężczyzn!

Broń mego chłopaka od pokus fałszywej męskości.

Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkowywać

własne ciało służbie prawdziwej miłości.

Naucz go kochać miłością czerpaną z Boga.

Chroń mego miłego od alkoholizmu.

Spraw, bym się mogła bezpiecznie oprzeć na tym, któremu powierzam mój los.

Naucz go obowiązkowości i troski o zakładany dom.

Niech tak jak Ty będzie jego opiekunem.

Niech będzie mu ze mną dobrze.

Spraw, aby mi był wierny, żeby potrafił

się oprzeć pokusie zdrady i dotrzymał swoich przyrzeczeń.

Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie.

Amen.

Modlitwa za mojego chłopaka

Panie Boże, czuwaj nad moim chłopakiem, chroń go od niebezpieczeństw i spraw,

aby w Tobie osiągnął życiową dojrzałość.

Pomóż mu być mądrym i odpowiedzialnym.

Daj mu mężne serce, żeby się nie lękał trudności, lecz przełamywał je w imię Twoje.

Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności.

Broń go od pokus fałszywej męskości.

Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkować

własne ciało służbie prawdziwej miłości.

Chroń go od nałogów.

Spraw, abym mogła bezpiecznie oprzeć się na tym, któremu powierzam swój los.

Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie.

Amen.