Modlitwa do świętego Gerwazego i Protazego

przez | 19 czerwca, 2022

Modlitwa do świętego Gerwazego i Protazego

Boże i Panie mój, który nas doroczną uroczystością świętych

Męczenników Twoich

Gerwazego i Protazego rozweselasz, spraw miłościwie,

abyśmy ciesząc się ich zasługami,

przykładem ich pobudzeni do dobrego byli.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem

i Duchem świętym króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków.

Amen.