Modlitwa do świętego Romualda z Camaldoli

przez | 19 czerwca, 2022

Modlitwa do świętego Romualda z Camaldoli

Boże, Ty przez świętego Romualda odnowiłeś w Kościele życie pustelnicze,

spraw, abyśmy wyrzekając się samych siebie i naśladując Chrystusa,

mogli osiągnąć Królestwo niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.