Modlitwa za nieprzyjaciół

Modlitwa za nieprzyjaciół

Najłaskawszy Jezu! błagam Cię za wszystkich tych,

co się niegodnym moim modlitwom polecają;

Boskiej Opatrzności Twojej poruszam ich potrzeby i troski! Opatruj ich, błogosław im w pracy,

pocieszaj i ratuj w niedoli niech wszyscy

radosnym pieniem śpiewamy w niebie na wieki Twą dobroć

o Boże nieskończenie miłosierny i łaskawy. Amen.