Modlitwa pomoc odnowa życia

Modlitwa pomoc odnowa życia

Maryjo, Matko jednocząca z Bogiem, ukształtuj mój rozum i wolę tak,

aby sam Bóg stał się centrum mojego życia,

moją radością i pełnią szczęścia.

Spraw, aby moja codzienna modlitwa była rozmową miłości z Twoim Synem.

Spraw, aby uczestnictwo we Mszy Świętej rzeczywiście włączyło moje życie w zbawczą ofiarę Chrystusa.

Spraw, aby słowa Pana: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono,

lecz żeby służyć i dać życie swoje na okup za wielu” stały się zasadą mego postępowania zawsze i wszędzie.

Naucz mnie, Maryjo, nie myśleć o tym,

co wygodne i przyjemne dla mnie,
ale dobre i pożyteczne dla mojej rodziny.

Pozwól mi być uczciwym i rzetelnym w pracy i nauce.

Wyzwól mnie ze wszystkich złych przyzwyczajeń,

którymi zatruwam życia moim bliskim.

Matko, Ty wiesz, jak bardzo męczy

mnie moja małość własna i egoizm.

Weź mnie w swoje ręce i spraw,

by każdy dzień mojego życia promieniował prawdą, miłością i dobrem. Amen.