Modlitwa za opiekującymi się chorymi

przez | 9 kwietnia, 2022

Modlitwa za opiekującymi się chorymi

Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących.

Daj im cierpliwość i wytrwałość.

Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach.

Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który

jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem.

Aktem miłości obejmującym całą ziemię ofiarujemy Ci obecne cierpienia ludzkości.

Racz złączyć je z Twoimi i przemienić w łaski miłości i odkupienia dla wszystkich dusz.

Amen.