Modlitwa za lekarzy

przez | 9 kwietnia, 2022

Modlitwa za lekarzy

Miej w opiece całą służbę zdrowia i wypraszaj u dobrego Boga

błogosławieństwo, pomoc i opiekę

dla lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich tych,

których powołałeś do służby leczenia

chorych i zapobiegania chorobom i bólowi

oraz towarzyszenia ludziom w trudnym doświadczeniu choroby i cierpienia.

Niech dobry Bóg obdarza wszystkich

pracowników służby zdrowia tymi łaskami,

których najbardziej potrzebują, aby podejmowali dobre decyzje,

byli współczujący i delikatni, rozważni, życzliwi i wyrozumiali,

aby opiekowali się chorymi z poświęceniem i miłością,

dostrzegając w każdym z nich cierpiącego Chrystusa.

Spraw, aby swoją troskliwością i serdecznością

budzili w chorych nadzieję powrotu do zdrowia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen. koronka