Modlitwa za umierających do świętego Michała Archanioła

przez | 6 sierpnia, 2022

Modlitwa za umierających do świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, opiekunie dusz, przybądź z pomocą konającym.

Wzbudź w nich uczucia żywej wiary i szczerej skruchy.

Ożyw w nich ufność, rozpal w ich sercach ogień Bożej miłości.

Złagodź ich cierpienia, uproś im uległość w przyjęciu

woli Bożej i obroń przed atakami złego ducha. Amen.