Modlitwa codzienna do Świętej Marii Magdaleny

przez | 6 sierpnia, 2022

Modlitwa codzienna do Świętej Marii Magdaleny

Święta Mario z Magdali, świadku Misji, Męki i Chwały Jezusa, która
wszystkich zadziwiłaś czcią i uwielbieniem dla Pana oraz płomienną
miłością którą Go otaczałaś, poprowadź nas drogą adoracji Chrystusa.
Rozbudź w nas ufność w Jego bezgraniczną miłość i pragnienie
przebaczenie każdemu: wiernemu i grzesznikowi. Zlituj się nad
zabłąkanymi, uwikłanymi w grzech, zniewolonymi przez świat i zaprowadź
ich do stóp Jezusa, gdzie we łzach skruchy wyznają swoje winy i
zostaną oczyszczeni. Święta Magdaleno, stojąca pod Krzyżem, prowadź
nas drogą męstwa w naszych cierpieniach, byśmy dźwigając nasz własny
krzyż, pamiętali o Krwi Pana która najpierw została za nas wylana.
Święta Mario witająca Zmartwychwstałego, umacniaj nas w wierze, jak
Uczniów którzy zwątpili i chroń od przywiązywania zbędnej wagi do
spraw tego świata. Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie naszą drogą i
celem naszego życia tak jak był celem Twojego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen