Modlitwa codzienna do Świętej Marii Magdaleny

przez | 6 sierpnia, 2022

Modlitwa codzienna do Świętej Marii Magdaleny

Święta Mario z Magdali, świadku

Misji, Męki i Chwały Jezusa, która

wszystkich zadziwiłaś czcią

i uwielbieniem dla Pana oraz płomienną

miłością którą Go otaczałaś,

poprowadź nas drogą adoracji Chrystusa.

Rozbudź w nas ufność

w Jego bezgraniczną miłość i pragnienie

przebaczenie każdemu:

wiernemu i grzesznikowi. Zlituj się nad

zabłąkanymi, uwikłanymi

w grzech, zniewolonymi przez świat i zaprowadź

ich do stóp Jezusa, gdzie

we łzach skruchy wyznają swoje winy i

zostaną oczyszczeni.

Święta Magdaleno, stojąca pod Krzyżem, prowadź

nas drogą męstwa w naszych

cierpieniach, byśmy dźwigając nasz własny

krzyż, pamiętali o Krwi Pana

która najpierw została za nas wylana.

Święta Mario witająca

Zmartwychwstałego, umacniaj nas w wierze, jak

Uczniów którzy zwątpili i chroń od

przywiązywania zbędnej wagi do

spraw tego świata.

Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie naszą drogą i

celem naszego życia tak jak był celem Twojego.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen