Modlitwa za wstawiennictwem świętego Ottona

Modlitwa za wstawiennictwem świętego Ottona

Wszechmogący, miłosierny Boże, święty Otto,

biskup, doprowadził Pomorzan do prawdziwej wiary i udzielił im sakramentów zbawienia,

pomóż nam swoją łaską, abyśmy zachowali dar wiary, którego nam udzieliłeś.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.