Modlitwa za zięcia

przez | 15 sierpnia, 2022

Modlitwa za zięcia

Boże, który u zarania dziejów ludzkości ustanowiłeś święty związek

małżeński i uświęciłeś go swoim błogosławieństwem, obdarz potrzebnymi

łaskami mego zięcia. Dziękuję Ci za miłość, która połączyła

córkę z zięciem, za ich małżeństwo i rodzinę.

Spraw, dobry Ojcze, by mój zięć, biorąc przykład

ze świętych mężów i ojców, których

pochwałę głosi Pismo Święte, z niesłabnącą

gorliwością troszczył się o swoich

najbliższych i swą pracowitością i mądrością budował szczęście

małżeńskie i rodzinne. Daj mu pogodne usposobienie i radość

z bycia mężem i ojcem. Tobie chwała i cześć, wdzięczność

i uwielbienie, przez wszystkie wieki wieków. Amen.