Modlitwa do świętego Rocha

przez | 16 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętego Rocha

Jezu Chryste, Ty przemierzałeś miasta i wsie “lecząc wszystkie choroby i

wszystkie słabości”. Na twój rozkaz, chorzy odzyskiwali zdrowie.

Przyjdź nam teraz z pomocą pośród rozprzestrzeniającego się w

świecie koronawirusa, abyśmy mogli doświadczyć Twojej uzdrawiającej miłości.

Za przyczyną św. Rocha ulecz tych, którzy są chorzy z powodu wirusa.

Niech odzyskają swoją siłę i zdrowie dzięki dobrej opiece medycznej.

Ulecz nas z lęku, który uniemożliwia współpracę między ludźmi i sprawia, że sąsiedzi nie pomagają sobie nawzajem.

Uzdrów nas z naszej dumy mogącej prowadzić do bagatelizowania choroby, której skutki nie znają granic.

Jezu Chryste, uzdrowicielu wszystkich, bądź przy nas w czasach niepewności i smutku.

Bądź z tymi, którzy zmarli z powodu wirusa. Niech odpoczywają z Tobą w Twoim wiecznym pokoju.

Bądź z rodzinami chorych i zmarłych, gdy martwią się i rozpaczają. Strzeż ich przed chorobą. Niech doświadczą Twojego pokoju.

Bądź z lekarzami, pielęgniarkami, całym personelem medycznym i z tymi, którzy prowadzą

badania nad znalezieniem lekarstwa. Wspieraj wszystkich, którzy otaczają

opieką poszkodowanych i narażają swoje życie. Napełnij ich Twoim pokojem i chroń ich.

Bądź z przywódcami wszystkich narodów. Obdarz ich dalekowzrocznością

w działaniu, by z miłością i prawdziwą troską zabiegali o dobro ludzi, którym mają służyć.

Daj im mądrość do inwestowania

w długoterminowe rozwiązania, które pomogą nam przygotować się na

przyszłe epidemie lub zapobiec im. Niech wspólnie pracując osiągną cel i doświadczą Twojego pokoju.

Jezu Chryste, pozostań z nami gdziekolwiek jesteśmy, w domu czy za granicą, pośród

wielu cierpiących czy tylko w gronie najbliższych. Nie opuszczaj nas, gdy walczymy o życie i gdy je opłakujemy.

Pomóż nam wytrwać i być przygotowanym, a nasz niepokój zastąp swoim pokojem.

Św. Rochu – módl się za nami

modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętego Rocha

Wszechmogący i wieczny Boże! któryś dla zasług przebłogosławionego

Rocha, wyznawcy Twego nieraz od Twych wiernych morową

zarazę łaskawie oddalić raczył! daj ludowi Twemu o oddalenie

takowegoż powietrza, do Twojej się dobroci uciekającemu, aby, za przyczyną

tegoż chwalebnego wyznawcy Twego, od tej zarazy i od

wszelkiego zatrwożenia wolnym zostawał. – Przez Pana naszego, Jezusa

Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen