Modlitwa do świętego Stefana I

przez | 16 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętego Stefana I

Panie i Boże mój, udziel mi łaskawie tej łaski, abym i ja, jak Twój

sługa Stefan święty, lekceważył sobie wszystkie dobra ziemskie i doczesne, a

dążył jedynie ze wszech sił do osiągnięcia wiecznotrwałej korony niebieskiej.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.