Modlitwa na czas epidemii

przez | 17 sierpnia, 2022

Modlitwa na czas epidemii

Wszechmogący i wieczny Boże! któryś dla zasług

przebłogosławionego Rocha, wyznawcy

Twego nieraz od Twych wiernych morową zarazę łaskawie oddalić raczył !

daj ludowi Twemu o oddalenie takowegoż powietrza, do Twojej się

dobroci uciekającemu, aby, za przyczyną tegoż chwalebnego

wyznawcy Twego, od tej zarazy i od wszelkiego zatrwożenia wolnym zostawał. –

Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z

Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen