Modlitwa do świętego Jacka Odrowąża

przez | 17 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętego Jacka Odrowąża

Całe Twoje życie, święty Jacku, poświęciłeś pracy misyjnej.

Wędrowałeś po naszej i po sąsiednich ziemiach, wszędzie ucząc

ludzi o Bogu i pomagając potrzebującym, Szukałeś siły w modlitwie,

a Bóg wspomagał Cię i pozwalał Ci czynić cuda.

Wspomnij, że jesteś naszym rodakiem i patronem i pomóż nam,

abyśmy nie marnowali życia. Uproś nam serca wrażliwe na chwałę Bożą i potrzeby ludzi.

Uproś ochotę do pracy i siłę do poświęceń, gdyby

ich wymagały nasze obowiązki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do świętego Jacka Odrowąża

Święty Jacku, natchniony apostole Słowian, niestrudzony głosicielu Słowa,

patronie dojrzałego chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie!

Całym swoim życiem uczyłeś nas umiłowania Eucharystii i Bogarodzicy.

I dzisiaj przyjdź nam z pomocą i bądź patronem rzeczywistego

nawrócenia do Boga i nowej chrześcijańskiej dojrzałości.

Prowadź nowych, przez Boga wezwanych ludzi, którzy zmienią

oblicze starej ziemi. Spraw, aby w misji, którą Ty

rozpocząłeś Chrystus zechciał się nami posługiwać. Amen.

Modlitwa do świętego Jacka Odrowąża

Patronie Ojczyzny naszej, którąś opowiadaniem słowa Bożego i cudami

twoimi oświecił, prosimy cię uproś nam oświecenia na duszy od Zbawiciela

naszego, który jest prawdziwym światłem oświecającym każdego

człowieka przychodzącego na ten świat, abyśmy z pożytkiem dusz

naszych słowa Jego świętego słuchali i chowali w sercach naszych.Amen.

Modlitwa do świętego Jacka Odrowąża

Boże, który zechciałeś wysłać św. Jacka, aby oświecał

wiele narodów, spraw

za jego wstawiennictwem, abyśmy mogli kroczyć

przez życie w świetle Twojej prawdy. Amen.