Modlitwa za zmarłą matkę

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa za zmarłą matkę

Panie Jezu, Ty narodziłeś się z Maryi Dziewicy i byłeś Jej posłuszny, zmiłuj się nad swoją służebnicą N.,

którą odwołałeś z grona rodziny, nagródź jej macierzyńską miłość oraz poświęcenie i spraw, aby

swoją modlitwą wspierała opuszczonych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Modlitwa za zmarłą matkę

Niedziela

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Twój Boski Syn, Jezus , wylał za nas w Ogrójcu, racz wybawić zmarłych pozostających w czyśćcu.

Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy pozbawieni są pomocy od swoich najbliższych. Okaż im swoje miłosierdzie i wprowadź do swojej chwały, gdzie będą Cię błogosławić na wieki. Amen.

Ojcze Nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wieczny Odpoczynek…

Poniedziałek

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Boski Syn Twój, Jezus, przelał za nas podczas okrutnego biczowania, racz wybawić zmarłych pozostających w czyśćcu.

Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy są najbliżsi wybawienia. Spełnij, Panie, najgorętsze ich pragnienia oglądania Twego Oblicza i uwielbiania Ciebie przez całą wieczność.

Amen.

Ojcze Nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wieczny Odpoczynek…

Wtorek

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Boski Syn Twój, Jezus, przelał za nas podczas cierniem ukoronowania, racz wybawić cierpiących w czyśćcu.

Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy mają cierpieć tam najdłużej. Niech ogień Twojej miłości oczyści ich z pozostałości grzechów, aby mogli wejść do nieba i uwielbiać Twój Boski Majestat.

Amen.

Ojcze Nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wieczny Odpoczynek…

ŚRODA

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Boski Syn Twój, Jezus, przelał za nas dźwigając Krzyż na górę Kalwarię, racz wybawić zmarłych poddanych oczyszczeniu.

Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy są najbogatsi w zasługi przed Tobą. Wprowadź ich Panie, przed Twoje oblicze, aby mogli Cię wielbić i błogosławić na wieki.

Amen

Ojcze Nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wieczny Odpoczynek…

Czwartek

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najświętsze Ciało i Krew Jezusa,Syna Twojego, które Pan i Bóg nasz w wigilię męki swojej podał jako pokarm i napój

swoim uczniom, i pozostawił Kościołowi w darze jako nieustanną Ofiarę i Chleb Życia, racz wybawić zmarłych poddanych oczyszczeniu.

Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy w swoim życiu odznaczali się umiłowaniem Eucharystii.

Wprowadź ich na Ucztę Niebieską, gdzie będą wysławiać na wieki Twoje miłosierdzie.

Amen.

Ojcze Nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wieczny Odpoczynek…

Piątek

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, którą obficie wylał na krzyżu, najbardziej ze swych świętych rąk i stóp, racz wybawić zmarłych poddanych oczyszczeniu.

Prosimy Cię szczególnie za tymi, z którymi byliśmy związani krwią i więzią przyjaźni. Wprowadź ich, Panie, do chwały Twojej, aby z aniołami i świętymi uwielbiali Cię i wysławiali na wieki. Amen.

Ojcze Nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wieczny Odpoczynek…

Sobota

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Boski Syn Twój, Jezus, przelał za nas podczas w obecności swojej Bolejącej Matki , wybaw zmarłych cierpiących w czyśćcu.

Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy odznaczali się specjalnym nabożeństwem do Niej. Otwórz przed nimi bramy nieba, aby razem z Maryją uwielbiali Cię na wieki w Majestacie Trójcy Świętej. Amen.

Ojcze Nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wieczny odpoczynek…