Modlitwa za zmarłe dziecko przed narodzeniem

przez | 24 kwietnia, 2022

Modlitwa za zmarłe dziecko przed narodzeniem

Jezu, Ty mówiłeś proście a otrzymacie,

szukajcie a znajdziecie.

Jesteś jedynym Zbawicielem i Dawcą łaski,

przywracasz nam życie Boże i zapewniasz wieczne mocą swego odkupienia.

Twemu miłosierdziu, posłuszni słowom:

nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do Mnie,

polecamy naszą córkę\\naszego syna.

Prosimy też, utwierdź nasze przekonanie,

że dziecko, które opłakujemy,

ogarnie ojcowska miłość Boga Stwórcy. Amen.